Algemene Vergadering 2020 op 15 januari

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Mededelingen


Na de voorstelling “Baekelandt’ volgt de Algemene Jaarvergadering 2020 met volgende dagorde:

– overzicht van de financiële toestand door de penningmeester;
– jaarverslag 2019, planning en info voor 2020 door de secretaris;
– goedkeuring van de jaarrekening en decharge aan het bestuur.
Het financieel verslag en het jaaroverzicht zullen zoals gebruikelijk visueel worden voorgesteld.

Het driejarig bestuursmandaat van penningmeester Chris Vermeulen en de bestuursleden Rita Spegelaere en Eric Dupon vervalt. Mits akkoord wordt de vergadering voorgesteld om hun mandaat te verlengen. Onze voorzitter Godfried Vandenberghe neemt afscheid als voorzitter en bestuurslid. Hij zal als bestuurslid worden vervangen door Regine Van Hollebeke.

Nadien is er een koffietafel en tijd voor een gezellige babbel. Gelet op het programma en de aansluitende algemene vergadering kan je er best rekening mee houden dat het gebeuren wat langer zal duren dan gebruikelijk.