Overlijden Frans Rossey

Wij vernemen het overlijden van ons medelid Frans Rossey, echtgenoot van mevrouw Anna Vandenbroucke, geboren te Krombeke op 8 oktober 1929 en overleden te Torhout op 23 februari 2021.

Online condoleren: www.logghe-geert.be

In naam van het bestuur en alle kringleden wensen wij de familieleden onze oprechte deelneming te betuigen.