Overlijden Ivan Cromheecke

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Overlijdens

Wij melden u het overlijden van ons medelid Ivan Cromheecke, echtgenoot van Marleen Deboodt, geboren te Brugge op 9 maart 1950 en overleden te Brugge op 4 september 2021. 
De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op vrijdag 10 september 2021 om 11 uur in de aula van het Uitvaartcentrum Bleyaert, Moerkerkse Steenweg 77 te Brugge, gevolgd door de bijzetting van de urne op de begraafplaats van Sint-Andries.

Rouwadres: Albert Dyserynckpark 10 bus 0301, 8200 Brugge
Online condoleren is mogelijk: https://www.dela.be/nl/uitvaartzorg-bleyaert 

In naam van het bestuur en alle kringleden wensen wij de familieleden onze oprechte deelneming te betuigen.