Overlijden Monique Vermeire

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Overlijdens

Wij melden u het overlijden van ons medelid Monique Vermeire echtgenote van de heer Guy Verbeke, geboren te Brugge op 8 april 1952 en thuis overleden op 3 oktober 2021.
De afscheidsplechtigheid waarop u vriendelijk uitgenodigd wordt, zal plaatshebben op zaterdag 9 oktober 2021 om 10 uur 30 in de aula van het uitvaartcentrum Bleyaert, Moerkerkse Steenweg 77 te Sint Kruis.

Rouwadres:  Lorreinenstuk 4, 8310 Assebroek
Online condoleren is mogelijk via: www.uitvaartcentrum-bleyaert.be

In naam van het bestuur en alle kringleden wensen wij de familieleden onze oprechte deelneming te betuigen.

Vriendelijke groeten,

KBC Senioren Brugge 

Secretariaat: Herfstlaan 14, 8200 Brugge
050/38.40.77
kringkbc.brugge@skynet.be