Overlijden Roland Ponjaert

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Overlijdens

Beste leden, 

Wij melden u het overlijden van ons medelid Roland Ponjaert, echtgenoot van wijlen Odette Everaert, geboren te Oostende op 9 mei 1936 en er overleden op 11 augustus 2022. Roland was gedurende een aantal jaren ook voorzitter van onze Kring.
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de uitvaartplechtigheid op donderdag 18 augustus om 11 uur in de aula van Uitvaartzorg Rommelaere, Stuiverstraat 470 te Oostende. Online condoleren kan op: https://www.dela.be/nl/uitvaartzorg-rommelaere

In naam van het bestuur en alle kringleden wensen wij de familieleden onze oprechte deelneming te betuigen.  
  
Vriendelijke groeten,
  
KBC Senioren Brugge 
kbcseniorenbrugge@gmail.com