Buurtbar Loppem

Cera ondersteunt kleine regionale projecten die een positieve impact op de samenleving beogen. In de regio “Groot-Zedelgem” is e bijvoorbeeld “De Buurtbar”, je leest er meer over via deze link:  https://occirkant.be/buurtbar/

Voor de deelnemers en de bewoners van Cirkant is het van belang dat zij deel uitmaken van een groter geheel en dat ze de kans krijgen om hun stukje bij te dragen aan de maatschappij. Met dit project helpen ze mee (opdienen, voorbereidingen, flyeren, mensen uitnodigen, …) en krijgen ze ook meteen de kans om zich nog meer te gaan integreren in de maatschappij en mensen te leren kennen.

Statistieken en artikels over de vereenzaming van (vooral) ouderen en sociaal zwakkeren zijn alomtegenwoordig. Heel wat mensen geven aan eenzaam te zijn en sociaal contact te missen. Door met de Buurtbar tot bij hen te komen en hen ook daadwerkelijk uit te nodigen om samen even ‘buiten’ te komen in een informeel en gezellig kader, zijn wij er van overtuigd dat we zo een andere doelgroep kunnen bereiken dan mensen die bijvoorbeeld al de weg hebben gevonden naar dienstencentra en verenigingen. Bekijk alvast ook het recente filmpje van de buurtbar in Loppem.

Bezoek aan Basisschool Sint-Leo Hemelsdaele

Bezoek-aan-Cera_websiteversie