Wie eigen lid (A-lid) is van één van de Kringen van Gepensioneerden van KBC geniet sowieso van de voordelen van het Sociaal Fonds KBC vzw.

Wens je toch zelf lid te worden van de vzw, download het aanvraagformulier, vul het aanvraagformulier in en bezorg het via mail aan sociaalfonds@kbc.be. Op de eerstvolgende Raad van Bestuur van de vzw (4 per jaar) wordt beslist of je aanvraag al of niet aanvaard wordt. Je wordt van de beslissing op de hoogte gebracht en bij aanvaarding krijg je vanaf dan elk jaar een uitnodiging voor de Algemene Vergadering.