Welkom op de website van KBC Senioren Brugge


KBC Senioren Brugge is op 8 november 1967 opgericht als een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.

Doelstelling:

Onze vereniging heeft tot doel de verbondenheid tussen de leden levendig te houden, te verstevigen en bij te dragen aan de verwezenlijking van hun sociale en culturele wensen.

Er wordt een breed en gevarieerd jaarprogramma aangeboden dat activiteiten omvat zoals voordrachten, wandelingen, fietstochten, uitstappen, bedrijfsbezoeken, meerdaagse reis, petanque, BBQ, banket en kerstfeest.

Kunnen lid worden :

– De gewezen personeelsleden van KBC (vóór 1 juli 1998 ex-KB, ex-Cera Hoofkantoor) die daar hun loopbaan beëindigden via pensionering of overgangsregeling naar pensionering.
– Hun nabestaande levenspartners
– De weduwen en weduwnaars van in actieve dienst overleden personeelsleden

Meer info gewenst ? Stel uw vragen aan ons secretariaat via ons contactformulier